Hiệp Hội Chè Việt Nam - VITAS

  • Vietnamese
  • English

Phát triển bền vững

Dự án Chất lượng và Bền vững của ngành chè ViệtChất lượng và Bền vững của ngành chè Việt Giai đoạn 2015 - 2017

Dự án Chất lượng và Bền vững của ngành chè ViệtChất lượng và Bền vững của ngành chè Việt  Giai đoạn 2015 - 2017

DỰ ÁN  Chất lượng và Bền vững của ngành chè Việt

 

Giai đoạn 2015 - 2017

 

  Nhằm muc đích giải quyết vấn đề vượt quá dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật (MRL) gây nhức nhối của ngành chè Việ...

20,000 farmers join in int’l standard tea production

20,000 farmers join in int’l standard tea production

Hanoi (VNA)  – Nearly 30 firms and 20,000 farmers will take part in producing 25,000 tonnes of tea of international standards in a project to promote the private-public partnership (PPP) model in ...

Thúc đẩy phát triển chè bền vững

Thúc đẩy phát triển chè bền vững

Ngày 28/2, Bộ NN&PTNT phối hợp với Hiệp hội Chè Việt Nam tổ chức hội nghị phát triển chè bền vững lần thứ 5 và ra mắt dự án “Thúc đẩy các nông hộ chè tham gia vào chuỗi cung ứng chè bền vững và ch...

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP THUỐC BVTV TỐT CHO CHÈ

Thực hiện các hoạt động của dự án   “Chất lượng và Bền vững của ngành chè Việt Nam”  dự án cung cấp và giới thiệu các đơn vị, cửa hàng bán các loại thuốc Bảo Vệ thực vật cho cấy chè.

DANH ...

Giới thiệu dự án “Chất lượng và Bền vững của ngành chè Việt” IDH

Giới Thiệu dự án

Nhằm muc đích giải quyết vấn đề vượt quá dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật (MRL) gây nhức nhối của ngành chè Việt Nam cũng như giúp đỡ các doanh nghiệp trong việc cập nhật các thông tin m...

Quality and Sustainability of tea industry in Vietnam

PROJECT OVERALL INTRODUCTION

With the purpose of overcoming the current biggest obstacle of Vietnam tea sector – MRL (Maximum Residue Level) exceeding as well as supporting Vietnam Tea producers in ter...

FAQs

Contact

P:     +(84-4) 3625 0908 - 3625 1030
F:     +(84-4) 3625 1801
E:     contact@vitas.org.vn
A:   3rd Floor, No.46 Tang Bat Ho Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam

Support Online

twitterFBymskype