Hiệp Hội Chè Việt Nam - VITAS

  • Vietnamese
  • English
Dự án Chất lượng và Bền vững của ngành chè ViệtChất lượng và Bền vững của ngành chè Việt Giai đoạn 2015 - 2017

DỰ ÁN Chất lượng và Bền vững của ngành chè Việt

 

Giai đoạn 2015 - 2017

 

 Nhằm muc đích giải quyết vấn đề vượt quá dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật (MRL) gây nhức nhối của ngành chè Việt Nam cũng như giúp đỡ các doanh nghiệp trong việc cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến thuốc BVTV và tình hình rào cản kỹ thuật tại các thị trường nhập khẩu chè lớn, Hiệp hội Chè Việt Nam, với sự tài trợ của tổ chức IDH Hà Lan, đang tổ chức thực hiện dự án “Chất lượng và Bền vững của ngành chè Việt” (Gọi tắt là dự án chè IDH)

Dự án bắt đầu từ tháng 9 năm 2015 với sự tham gia của 12 doanh nghiệp tại 6 tỉnh thành trên cả nước.

Mục đích chung của dự án: là khiến cho chất lượng sản xuất chè Việt phù hợp với các tiêu chuẩn thế giới, thông qua cải thiện chất lượng của cả chuỗi giá trị, mang lại sản phẩm chè có chất lượng cao hơn và chi phí hiệu quả, từ đó nâng cao lợi ích của tất cả các thành phần trong chuỗi giá trị.

Các hoạt động chính gồm có:

-         Giúp đỡ  các nhà máy loại B nâng cấp lên loại A theo tiêu chuẩn nhà máy vừa và lớn của Bộ NN và PTNT

-         Áp dụng mô hình Agri-team (đôi BVTV tập trung) giúp doanh nghiệp kiểm soát hiệu quả về thuốc tại vùng trồng chè của mình

+ Tập huấn cho đội Agri-team về thuốc

+ Tư vấn cho doanh nghiệp về loại thuốc thay thế cần dung, thường xuyên update tình hình MRL tại các thị trường lớn và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật nông nghiệp

-         Hỗ trợ doanh nghiệp mua đồ bảo hộ bình phun, test mẫu tại các phòng lab quốc tế, mua thuốc BVTV đúng đủ phun thử nghiệm.

-         Quảng bá và hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, tham gia các hội chợ nước ngoài

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả các doanh nghiệp tham gia và BQL dự án IDH, kết quả dự án đalt được:

-          Bước  đầu giải quyết được vấn đề dư lượng thuốc BVTV của ngành chè Việt Nam hiện nay cho bao nhiêu nhà máy?, nông dân?

-         nâng cao hiểu biết của người nông dân và các đội Agriteam của doanh nghiệp nói riêng về thuốc về các loại hoạt chất được dung và dung thế nào cho đúng sâu đúng bệnh,

-         Nâng cao uy tín của chè Việt trên trường quốc tế và tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp tại các thị trường lớn.

Đến cuối năm 2017, công ty đã có 12 doanh nghiệp thành công trong việc xây dựng tổ đội BVTV tập trung và được đạt được chứng nhận của cục Bảo vệ Thực vật và BQL dự án là Hiệp hội Chè Việt Nam trao chứng nhận “Tổ chức thành công mô hình tổ đội Bảo vệ thực vật, kiểm soát tốt thuốc BVTV và quản lý hiệu quả sâu bệnh hại trên chè sản xuất sản phẩm an toàn bền vững”

Danh sách các công ty thành lập tổ đội thành công BVTV tập trung

1

Phú Thọ

Công ty Chè Phú Đa

2

Thái Nguyên

Công ty Chè Hà Thái

3

Lai Châu

Công ty chè Tam Đường

4

Công ty Chè Than Uyên

5

Tuyên Quang

Công ty Che Mỹ Lâm

6

Yên Bái

Hợp tác xã Kiến Thuận

7

Công ty chè Bình Thuận

8

Công ty Chè Hữu Hảo

9

Hà Giang

Công ty chè Quang Bình

10

Sơn La

Công ty Chè Mộc Châu Vinatea

11

Nghệ An

Công ty chè Nghệ An

12

Hà Tĩnh

Công ty Chè Hà Tĩnh

 IDH2

Trong giai đoạn tiếp theo, BQL dự án sẽ tiếp tục phối hợp với Cục BVTV biên soạn tài liệu hướng dẫn thành lập tổ đội BVTV tập trung, nhân rộng thêm mô hình có ích này lên phạm vi toàn ngành.

FAQs

Contact

P:     +(84-4) 3625 0908 - 3625 1030
F:     +(84-4) 3625 1801
E:     contact@vitas.org.vn
A:   3rd Floor, No.46 Tang Bat Ho Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam

Support Online

twitterFBymskype