Hiệp Hội Chè Việt Nam - VITAS

  • Vietnamese
  • English
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP THUỐC BVTV TỐT CHO CHÈ

Thực hiện các hoạt động của dự án  “Chất lượng và Bền vững của ngành chè Việt Nam” dự án cung cấp và giới thiệu các đơn vị, cửa hàng bán các loại thuốc Bảo Vệ thực vật cho cấy chè.

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY và Đại lý thuốc bảo vệ thực vật 1.doc

FAQs

Contact

P:     +(84-4) 3625 0908 - 3625 1030
F:     +(84-4) 3625 1801
E:     contact@vitas.org.vn
A:   3rd Floor, No.46 Tang Bat Ho Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam

Support Online

twitterFBymskype