Hiệp Hội Chè Việt Nam - VITAS

  • Vietnamese
  • English
Giới thiệu dự án “Chất lượng và Bền vững của ngành chè Việt” IDH

Giới Thiệu dự án

Nhằm muc đích giải quyết vấn đề vượt quá dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật (MRL) gây nhức nhối của ngành chè Việt Nam cũng như giúp đỡ các doanh nghiệp trong việc cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến thuốc BVTV và tình hình rào cản kỹ thuật tại các thị trường nhập khẩu chè lớn, Hiệp hội Chè Việt Nam, với sự tài trợ của tổ chức IDH Hà Lan, đang tổ chức thực hiện dự án “Chất lượng và Bền vững của ngành chè Việt” (Gọi tắt là dự án chè IDH)

Dự án bắt đầu từ tháng 9 năm 2015 với sự tham gia của 13 doanh nghiệp tại 6 tỉnh thành trên cả nước.

Mục đích chung của dự án: là khiến cho chất lượng sản xuất chè Việt phù hợp với các tiêu chuẩn thế giới, thông qua cải thiện chất lượng của cả chuỗi giá trị, mang lại sản phẩm chè có chất lượng cao hơn và chi phí hiệu quả, từ đó nâng cao lợi ích của tất cả các thành phần trong chuỗi giá trị.

Các hoạt động chính gồm có:

-         Giúp đỡ  các nhà máy loại B nâng cấp lên loại A theo tiêu chuẩn nhà máy vừa và lớn của Bộ NN và PTNT

-         Áp dụng mô hình Agri-team (đôi BVTV tập trung) giúp doanh nghiệp kiểm soát hiệu quả về thuốc tại vùng trồng chè của mình

+ Tập huấn cho đội Agri-team về thuốc

+ Tư vấn cho doanh nghiệp về loại thuốc thay thế cần dung, thường xuyên update tình hình MRL tại các thị trường lớn và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật nông nghiệp

-         Hỗ trợ doanh nghiệp mua đồ bảo hộ bình phun, test mẫu tại các phòng lab quốc tế, mua thuốc BVTV đúng đủ phun thử nghiệm.

-         Quảng bá và hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, tham gia các hội chợ nước ngoài

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả các doanh nghiệp tham gia và BQL dự án IDH, kết quả dự án đalt được:

-          Bước  đầu giải quyết được vấn đề dư lượng thuốc BVTV của ngành chè Việt Nam hiện nay cho bao nhiêu nhà máy?, nông dân?

-         nâng cao hiểu biết của người nông dân và các đội Agriteam của doanh nghiệp nói riêng về thuốc về các loại hoạt chất được dung và dung thế nào cho đúng sâu đúng bệnh,

-         Nâng cao uy tín của chè Việt trên trường quốc tế và tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp tại các thị trường lớn.

Danh sách các công ty tham gia dự án.

1

Phú Thọ

Công ty TNHH Tôn vinh

2

Công ty TNHH chè Đại Lộc

3

Thái Nguyên

Công ty Chè Hà Thái

4

Lai Châu

Công ty chè Tam Đường

5

Tuyên Quang

Công ty Che Mỹ Lâm

6

Yên Bái

Hợp tác xã Kiến Thuận

7

Công ty chè Bình Thuận

8

Công ty Chè Hữu Hảo

9

Hà Giang

Công ty chè Hùng Cường

10

Công ty chè Quang Bình

11

Sơn La

Công ty Chè Mộc Châu Vinatea

12

Nghệ An

Công ty chè Nghệ An

13

Hà Tĩnh

Công ty Chè Hà Tĩnh

 

FAQs

Contact

P:     +(84-4) 3625 0908 - 3625 1030
F:     +(84-4) 3625 1801
E:     contact@vitas.org.vn
A:   3rd Floor, No.46 Tang Bat Ho Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam

Support Online

twitterFBymskype