Hiệp Hội Chè Việt Nam - VITAS

  • Vietnamese
  • English
PHÁT TRIỂN CHÈ BỀN VỮNG NĂM 2016

405 che1 TQ

Trong những năm qua, sản xuất chè của cả nước đã đạt được những kết quả quan trọng: Năng suất, sản lượng chè liên tục tăng qua các năm; việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, đầu tư thâm canh, sản xuất chè theo hướng an toàn, bền vững đưa cơ giới hoá vào sản xuất được đẩy mạnh; đã hình thành được các vùng sản xuất chè thâm canh, tập trung gắn với cơ sở chế biến. Cây chè đã và đang khẳng định vai trò, vị thế là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho nông dân khu vực nông thôn, miền núi. Tuy nhiên sản xuất, chế biến biến chè còn những tồn tại hạn chế: Năng suất chè vùng dân còn thấp, việc lạm dụng sử dụng các loại thuốc bảo vệ achaten-suisse.com thực vật còn khá phổ biến, sự liên kết sản xuất giữa nông dân và doanh nghiệp còn lỏng lẻo; chưa xây dựng thương hiệu, chưa xuất khẩu được chè thành phẩm; việc mở rộng diện tích chè áp dụng sản xuất chè an toàn còn chậm đặc biệt đối với diện tích do hộ nông dân quản lý.

 

FAQs

Contact

P:     +(84-4) 3625 0908 - 3625 1030
F:     +(84-4) 3625 1801
E:     contact@vitas.org.vn
A:   3rd Floor, No.46 Tang Bat Ho Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam

Support Online

twitterFBymskype